Operatorem serwisu b-home.pl jest spółki handlowa

acego s.r.o.(tj. Sp. z o.o.)
z siedzibą: ul. Těšínská 617, Staré Město, 73961, Třinec

Numer identyfikacyjny NIP: 04481585

Spółka zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w Ostrawie, sygn. akt C 63789/KSOS do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej

bank:
IBAN CZ61 0100 0001 1512 5852 0227
BIC (SWIFT) KOMBCZPP

email:
info@b-home.pl