Operatorem serwisu b-home.pl jest spółki handlowa

Webgain s.r.o.(tj. Sp. z o.o.)
z siedzibą: Jablunkov 330, 73991, Jablunkov

Numer identyfikacyjny NIP: 29457777

Spółka zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w Ostrawie, sygn. akt C 55015 do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej

bank:
IBAN CZ51 0300 0000 0002 5596 9948
BIC (SWIFT) CEKOCZPP

email:
info@b-home.pl